Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Izabella Garbarz Bellove z siedzibą w Krakowie na ulicy Brodowicza 8/6, numer NIP 5512306963, z która skontaktujesz się telefonicznie pod numerem 600825033 lub pod adresem e-mail contact@bellove.pl
 2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2. Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na mojej stronie, to przetwarzam Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 2. Jako administrator przetwarzam Twoje dane osobowe tylko w celach świadczenia usług zgodnych z moją działalnością. Głównie są to usługi fotograficzne a przetwarzane dane to: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania (jeśli wybierasz opcję wysyłki kurierem lub podajesz mi dane do wystawienia faktury), numer telefonu, numer pesel, płeć, wizerunek. Dane te konieczne do wykonania umowy lub realizacji świadczonej usługi przetwarzam na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przepisy prawa podatkowego zobowiązują mnie do przechowywania dokumentacji księgowej przez 5 lat a podstawą tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Korzystając z mojego z Fanpage’a czy Instagrama (Twoja zgoda poprzez „like”) poprzez komentowanie postów, polubienia postów itp. również przetwarzam Twoje dane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO): imię i nazwisko, zdjęcie profilowe itp, które są przez Ciebie publicznie udostępnione jako użytkownika serwisu Facebook, w celach marketingowych oraz statystycznych. Twój utrwalony wizerunek podczas sesji przetwarzany i archiwizowany jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

§ 3. Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć – wystarczy, że skontaktujesz się ze mną pod adresem: contact@bellove.pl

§ 4. Wymóg podania danych osobowych

Aby zrealizować moją usługę fotograficzną, skontaktować się z Tobą, wystawić fakturę i wysłać Ci zdjęcia jest konieczne abym otrzymała od Ciebie określone dane osobowe jak imię i nazwisko, adres meilowy, numer telefonu czy adres zamieszkania.

§ 5. Odbiorcy danych osobowych

Z podmiotami z którymi jako przedsiębiorca współpracuję aby sfinalizować Twoją usługę fotograficzną mam podpisane stosowne Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe są przekazywane do biura rachunkowego, serwisu www, laboratorium fotograficznego. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.

§ 6. Okres przetwarzania danych osobowych

Wykonane podczas sesji zdjęcia przechowuję w formie cyfrowej w celach archiwalnych oraz w celu prezentowania mojego dorobku fotograficznego o ile mam od Was stosowną zgodę na publikację. Inne dane osobowe przetwarzam przez okres: 5 lat — dane osobowe związane ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego lub do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.Zastrzegam sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują mnie do retencji danych.

§ 7. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Pamiętaj, że zawsze masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Zawsze możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, co oczywiście uszanuję i zaprzestanę ich przetwarzania. Jednak czasami są sytuacje kiedy mogę odmówić zgodnie z prawem spełnienia Twojego żądania czy sprzeciwu jeśli wykażę, że są prawne podstawy które pozwalają mi przetwarzać dane osobowe.
 2. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8. Pliki cookies

 1. Witryna bellove.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Bellove Izabella Garbarz w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§ 9. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Nowa Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Scroll to Top